Naszym odbiorcom oferujemy liście tytoniu typu Virginia niezmiennie najwyższej jakości. Wieloletnie doświadczenie w uprawie i suszeniu pozwala nam zachować niezmienny standard.

Liście tytoniu

Lukowa Tobacco oferuje następujące produkty :
- całe liście (Loose leaf);
- liście z odciętymi ogonkami (Butted loose leaf);
- liście żyłowane mechanicznie (Threshed);

Tytoń pakowany w kartony C-48 o wadze około 200kg, przechowywany jest w odpowiednich i monitorowanych magazynach tytoniu.

Tytoń produkowany jest w formie strips (mechanicznie odżyłowany), loose leaf (cały liść) oraz butted loose leaf (cały liść z odciętą częścią ogonka).

Strips tytoniowy

Oferujemy strips mechanicznie odżyłowanych z liści tytoniu typu Virginia Burley.